lastpallar

Försäljning av lastpallar

Försäljning av lastpallar

Pallar som används till lastning finns i en mängd olika material. Det finns plast, plåt och till och med wellpapp. Allt beroende på vad som ska lastas och hur mycket som pallen ska tåla. Vanligast är dock lastpallar av trä, ett material som är enkelt att sätta ihop och som även har en stor tålighet och hållbarhet.

Det finns de som har som affärsidé att sälja lastpallar, som exempelvis http://www.pallinvest.se/, vilket är en bransch där det hela tiden händer något. Användningen av lastpallar är så pass stor att större mottagare, som exempelvis köpcentrum, behöver nästan daglig hämtning av sina tomma pallar för att kunna härbärgera dem.

 

Ett visst svinn

Även om många fraktbolag och leverantörer vill ha sina lastpallar i retur så sker det alltid ett visst svinn. Pallarna är perfekta som förvaringsenheter både på lager och som hyllplan. Dessutom brukar pallar ofta förvaras på platser som är lätta att stjäla från. Med tiden går även pallar sönder och vissa är så pass dåliga redan från början att de inte tål så många leveranser.

Det blir alltså naturligt att nya pallar måste tillverkas. Men det finns också en stor andrahandsmarknad gällande lastpallar, där man som mellanhand kan köpa in och sedan sälja samma pallar vidare. I vissa fall efter att en viss rengöring eller reparation har skett.

 

 

Olika slags användningsområden

Med pallar kan man frakta och förvara gods. Men det finns också andra användningsområden. Idag är det många som bygger möbler med hjälp av lastpallar. Ett mycket stabilt och bra sätt som gör att man mer eller mindre använder pallarna som ett slags legoklossar.

De uttjänta och kasserade pallarna går också att dela i småbitar för att elda med. Virket är då mycket torrt och rejält, vilket gör att det sker en god värmeutväxling av materialet. Så lastpallarna kan därmed ha ett värdefullt, långt liv.