lastpallar

​​Lastpallar för olika ändamål

​​Lastpallar för olika ändamål

editorial

Med rätt typ av lastpallar går arbetet enklare och blir både säkrare och effektivare. Vilken typ av lastpall man ska ha beror på verksamhet och om det ställs extra stora krav på hygien, som exempelvis inom livsmedelsindustrin. Men också om godset ska transporteras inom Sverige, EU, eller övriga världen. Ska transporten bara ske inom landet är kraven på lastpallens kvalitet nämligen inte lika stor eftersom sträckan är kortare och slitaget mindre. Hur godset ska transporteras påverkar också valet av lastpall, då gods som ska transporteras med båt kräver en något större lastpall. 

Den klart vanligaste lastpallen är EU-pallen vars standardiserade mått gör det enkelt att skicka gods över hela EU. Men det finns också B-pallar, vilka egentligen är begagnade EU-pallar och som inte längre får användas vid transporter inom EU. Pallarna kan ha smärre fel som exempelvis missfärgningar eller att en trästicka har lossnat, men de är fortfarande säkra och av bra kvalitet. Andra typer av lastpallar är halvpallar, helpallar, engångspallar och specialpallar. Det sistnämnda är specialtillverkade pallar anpassade efter kundens särskilda önskemål. 

 

image

 

Det finns företag som både säljer och köper upp begagnade lastpallar

Det finns företag som är specialiserade på alla typer av lastpallar. De både säljer och köper upp begagnade lastpallar. Det betyder att man som köpare kan välja mellan både nya och begagnade lastpallar när man handlar. De begagnade lastpallarna är billigare men inte sämre för den delen, då de är noga genomgångna för att säkerställa kvaliteten och att de är säkra att användas. 

Innan man köper lastpallar måste man veta vilken typ av lastpall man behöver, om det ställs några specifika krav. Är man osäker kan man många gånger rådfråga ett företag som säljer lastpallar. Är man i behov av ett större antal lastpallar till sin verksamhet brukar man kunna få dem levererade till dörren så att man själv inte behöver ordna med transporten.